dilluns, 12 de setembre de 2016

CARTA DOMINICAL DEL NOSTRE ARQUEBISBE

Reproduïm íntegrament la carta dominical publicada al Full Dominical de l'Arxidiocesi de Barcelona, l’11 de setembre de 2016, en la que en un moment donat el sr. Arquebisbe cita al bisbe Joan, tot recordant la seva preocupació i el seu interès per ajudar als immigrants.

CARTA DOMINICAL
11 de setembre de 2016

Les nostres comunitats cada vegada seran més multiculturals. Certament, és un fet que la nostra realitat social confirma cada dia. Fruit d’aquesta consciència, les persones implicades en l’acollida dels immigrants van veure la necessitat de coordinar-se. Va ser així com l’any 2005 –ara ha fet deu anys- va néixer la Plataforma d’Entitats Cristianes amb els Immigrants, que aplega vint entitats cristianes amb seu a la nostra diòcesi. L’objectiu que tenen és triple: constituir una xarxa de solidaritat i intercanviar informació i coordinació; crear un espai permanent per reflexionar sobre les dimensions del fenomen migratori i els reptes que planteja; i ser una veu cristiana pública al servei de la convivència, la integració social i el respecte a la dignitat transcendent i els drets de les persones.
Al llarg d’aquests deu anys d’existència, la Plataforma ha publicat periòdicament posicionaments, notes de reflexió i articles d’opinió. S’han organitzat debats públics i conferències. L’objectiu ha estat sensibilitzar la ciutadania, neutralitzar prejudicis i pors, promoure actituds favorables a l’acolliment i la integració, així com influir en les decisions polítiques. En la trentena de comunicats s’han denunciat problemàtiques concretes com els menors i joves estrangers no acompanyats (2010), els assentaments d’immigrants en naus industrials i altres espais de Barcelona (2013) o les morts per naufragi a la Mediterrània (2013 i 2015).
Aquesta Plataforma creu que cal continuar denunciant la vulnerabilitat en què es troben molts immigrants, les lleis d’estrangeria cada vegada més restrictives i, sobretot, que s’han de donar a conèixer les causes que provoquen la immigració i mirar d’actuar sobre elles. “En un món globalitzat on no hi ha fronteres per als diners ni per a les mercaderies –declarava fa poc mossèn Josep M. Jubany, delegat de Pastoral Social de l’Arquebisbat de Barcelona-, es posen barreres a la lliure circulació de persones, quan de fet l’única cosa que volen és viure amb dignitat”.
Entre els anys 2000 i 2009 Catalunya va rebre un milió de persones estrangeres, moltes de les quals van poder regularitzar la seva situació. Però el 2007 va arribar la crisi econòmica i una bona part d’aquestes persones es va quedar a l’estacada, els seus projectes personals o familiars van quedar trencats i moltes van haver de marxar als seus països d’origen o a altres països.
El repte actual és la integració de les que s’hi han quedat o han arribat. Establir relacions d’amistat entre comunitats és una necessitat essencial. Com a arquebisbe de Barcelona, veig amb goig que a moltes parròquies hi ha gestos concrets d’acollida a les persones nouvingudes i com, en el cas de les que són catòliques, es poden integrar en les activitats de les parròquies i els moviments cristians, fent que les seves propostes siguin tingudes en compte i donant-los responsabilitats.
He llegit amb interès com el bisbe Joan Carrera parlava amb elogi de la funció d’integració social que van fer moltes parròquies de la perifèria de Barcelona amb la immigració interna espanyola dels anys cinquanta i seixanta del segle passat. Ara, la població immigrada de Catalunya és més plural i més llunyana culturalment. Però l’esperit integrador de les parròquies és el mateix. Tots junts estem cridats a fer comunitat.
Que Déu us beneeixi a tots.
+ Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelonadiumenge, 4 de setembre de 2016

CONSTITUÏDA L’ASSOCIACIÓ MEMORIAL BISBE JOAN CARRERA

Fa uns mesos us informàvem que havíem iniciat el procés per poder constituir l’associació Memorial Bisbe Joan Carrera, ara estem en disposició d’informar-vos que, un cop realitzats tots els tràmits administratius, ja està inscrita en el registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya. És una notícia que volem compartir amb tots vosaltres que des de ja fa temps ens seguiu i també heu participat en alguns dels diferents actes que hem organitzat des dels nostres inicis el març de 2012. El Memorial Bisbe Joan Carrera va néixer amb la finalitat de recordar la memòria del Bisbe Joan i realitzar uns actes d’homenatge coincidint amb el cinquè aniversari del seu traspàs a la casa del Pare el dia 3 d’octubre de l'any 2008
Aquells actes van ser el punt de partida i, alhora de trobada de moltes persones que vam conèixer, col·laborar i estimar el Bisbe Joan.
Ara un cop constituïda formalment l’associació els seus objectius són:
- Promoure i difondre la memòria, el pensament i l'obra del Bisbe Joan Carrera i Planas.

- Col·laborar en la conservació del llegat i arxiu personal del Bisbe Joan Carrera dipositat en el Monestir de Sant Jeroni de la Murtra

- Promoure la beatificació i canonització del Bisbe Joan Carrera i Planas.

Per aconseguir les seves finalitat l'Associació es proposa realitzar aquestes activitats:

-  Organitzar i promoure actes, audiovisuals, celebracions, jornades, fòrums per la difusió de la memòria i l'obra del Bisbe Joan Carrera, així com establir contacte i compromisos d'actuació conjunta amb altres entitats d'objectius afins o complementaris.

-  Editar i publicar articles i altres treballs relacionats amb la figura del Bisbe Joan Carrera tan en format digital, audiovisual, llibre, revista, etc.

- Difondre informació sobre actes, activitats i treballs, tant escrits com audiovisuals, elaborats per part de l'associació, d'algun dels seus socis o per altres persones afins en relació amb els objectius proposats.

-  Associar-se temporalment amb altres entitats per la realització d'una activitat, treball o edició conjunta que estigui relacionada amb qualsevol de les finalitats que té l'Associació.

-  Obrir canals de diàleg, participació i organització per iniciar i seguir el procés de beatificació i posterior canonització del Bisbe Joan Carrera, d’acord amb l’ordinari del lloc.

La seu de l’associació és al monestir Sant Jeroni de la Murtra, lloc molt estimat pel Bisbe Joan i on hi ha dipositat el seu llegat. Volem agrair als seus marmessors, mn. Ramon Corts i mn. Felip-Juli Rodríguez per la seva col·laboració en el procés de fundació de l’associació i també fer-la extensiva a la família del Bisbe Joan de la que sempre hem rebut un gran suport.

Finalment us indiquem la constitució de la junta que ha sorgit de la primera reunió constitutiva de l’associació:
President : Jordi Breu i Pañella
Vice-president : Mn. Jaume Aymar i Ragolta
Secretari : Jesús Gandul i García
Tresorer : Ferran Camps i Plana
Vocals :         Jordi García i Martorell
                    Olivia Esteve i Vives
                    Carles Armengol i Siscares
                    M. Teresa Biayna i Pedragosa

Com podeu imaginar per nosaltres és motiu de satisfacció i també d’empenta per continuar treballant amb il·lusió per continuar treballant per mantenir viva la memòria del Bisbe Joan i continuar tenint el el vostre suport
PINTURES MURALS DECOREN ELS JARDINS BISBE JOAN CARRERADes del passat mes de juny, la paret exterior sud de l’església parroquial de Sant Isidre Llaurador de L’Hospitalet de Llobregat, orientada als Jardins Bisbe Joan Carrera, està decorada amb unes pintures murals amb l’advocació de la “Verge que desfà els nusos”.

Segons s’informa en el Full Parroquial nº 589: “la composició situa al centre “la Verge que desfà els nusos” acompanyada per dos àngels que porten el lliri símbol de puresa i la làmpada de les verges prudents.
A l’esquerra, la imatge de Sant Isidre Llaurador, patró de la nostra parròquia, model d’home treballador, pare de família i creient, i la Bíblia, la Paraula de Déu que ens guia i il·lumina per actuar com a fills de Déu.

A la banda dreta, la imatge de la celebració Eucarística que és el centre de la vida cristiana i parroquial i la flama de la Caritat, que en tota circumstància de la vida cristiana, ha de brillar en els fills de Déu.
La pintura mural està coronada pel colom que representa l’Esperit Sant. Al peus de la Verge hi ha un skyland de les ciutats de Barcelona i L’Hospitalet.

La composició orientada a la Ciutat de la Justícia, demana a la Verge la seva protecció i que ens ajudi a tots en els “nusos”, problemes de la vida, de manera especial a les famílies i als mes desvalguts.”

El pintor de l’obra ha estat en Joan Torras i Viver que ja ha realitzat les pintures del presbiteri del temple. Recordem també que en Joan Torras va ser un gran amic des de la infantesa del Bisbe Joan. La plasmació en el mural l’ha realitzat en Joaquim Sedó.


Cal destacar que el Sant Pare Francesc és un gran devot d’aquesta Verge que descobrí en la seva etapa d’estudiant a l’Alemanya, concretament a Augsburg el 1984, i que portà una estampa a Buenos Aires, on posteriorment encarregà una còpia de la imatge que es troba a l’església de San José de Talar.

Agraïm a mn. Francesc Prieto, rector de la parròquia de Sant Isidre i als feligresos el fet que amb aquestes pintures s'hagi decorat aquesta part dels Jardins Bisbe Joan Carrera.(Fotografies: Antoni Panyella)

EXPOSICIÓ A MONTSERRAT

Actes Memorial Bisbe Joan Carrera - I

Actes Memorial Bisbe Joan Carrera - II

Actes Memorial Bisbe Joan Carrera - III

Etiquetes