CONSTITUÏDA L’ASSOCIACIÓ MEMORIAL BISBE JOAN CARRERA

Fa uns mesos us informàvem que havíem iniciat el procés per poder constituir l’associació Memorial Bisbe Joan Carrera, ara estem en disposició d’informar-vos que, un cop realitzats tots els tràmits administratius, ja està inscrita en el registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya. És una notícia que volem compartir amb tots vosaltres que des de ja fa temps ens seguiu i també heu participat en alguns dels diferents actes que hem organitzat des dels nostres inicis el març de 2012. El Memorial Bisbe Joan Carrera va néixer amb la finalitat de recordar la memòria del Bisbe Joan i realitzar uns actes d’homenatge coincidint amb el cinquè aniversari del seu traspàs a la casa del Pare el dia 3 d’octubre de l'any 2008
Aquells actes van ser el punt de partida i, alhora de trobada de moltes persones que vam conèixer, col·laborar i estimar el Bisbe Joan.
Ara un cop constituïda formalment l’associació els seus objectius són:
- Promoure i difondre la memòria, el pensament i l'obra del Bisbe Joan Carrera i Planas.

- Col·laborar en la conservació del llegat i arxiu personal del Bisbe Joan Carrera dipositat en el Monestir de Sant Jeroni de la Murtra

- Promoure la beatificació i canonització del Bisbe Joan Carrera i Planas.

Per aconseguir les seves finalitat l'Associació es proposa realitzar aquestes activitats:

-  Organitzar i promoure actes, audiovisuals, celebracions, jornades, fòrums per la difusió de la memòria i l'obra del Bisbe Joan Carrera, així com establir contacte i compromisos d'actuació conjunta amb altres entitats d'objectius afins o complementaris.

-  Editar i publicar articles i altres treballs relacionats amb la figura del Bisbe Joan Carrera tan en format digital, audiovisual, llibre, revista, etc.

- Difondre informació sobre actes, activitats i treballs, tant escrits com audiovisuals, elaborats per part de l'associació, d'algun dels seus socis o per altres persones afins en relació amb els objectius proposats.

-  Associar-se temporalment amb altres entitats per la realització d'una activitat, treball o edició conjunta que estigui relacionada amb qualsevol de les finalitats que té l'Associació.

-  Obrir canals de diàleg, participació i organització per iniciar i seguir el procés de beatificació i posterior canonització del Bisbe Joan Carrera, d’acord amb l’ordinari del lloc.

La seu de l’associació és al monestir Sant Jeroni de la Murtra, lloc molt estimat pel Bisbe Joan i on hi ha dipositat el seu llegat. Volem agrair als seus marmessors, mn. Ramon Corts i mn. Felip-Juli Rodríguez per la seva col·laboració en el procés de fundació de l’associació i també fer-la extensiva a la família del Bisbe Joan de la que sempre hem rebut un gran suport.

Finalment us indiquem la constitució de la junta que ha sorgit de la primera reunió constitutiva de l’associació:
President : Jordi Breu i Pañella
Vice-president : Mn. Jaume Aymar i Ragolta
Secretari : Jesús Gandul i García
Tresorer : Ferran Camps i Plana
Vocals :         Jordi García i Martorell
                    Olivia Esteve i Vives
                    Carles Armengol i Siscares
                    M. Teresa Biayna i Pedragosa

Com podeu imaginar per nosaltres és motiu de satisfacció i també d’empenta per continuar treballant amb il·lusió per continuar treballant per mantenir viva la memòria del Bisbe Joan i continuar tenint el el vostre suport




Potser t'agraden aquestes entrades

ENTREVISTA AL PUNT DIARI 21 de MAIG de 2022

Entrevista El Punt Avui

Entrevista El Punt Avui Entrevista de Mireia Rourera a en Jordi Breu i a mn. Jaume Aymar. 2 de juliol de 2018

La nostra seu està al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra